Selasa, 28 Oktober 2014

AIDS: Pelanggaran Atas Fitrah

Dewasa ini banyak peristiwa yang dapat membuktikan salah satu istilah keagamaan yang tidak cukup populer, yaitu 'uqubat al-fithrah (hukuman atas pelanggaran fitrah). Fithrah berarti "asal kejadian", "jati diri", atau "naluri manusia". Adapun fitrah manusia sangat beragam dan bertingkat-tingkat, salah satunya adalah agama (QS 30: 30).

Kamis, 23 Oktober 2014

Memahami Datangnya Bencana Alam

Apakah bencana alam itu merupakan kehendak Tuhan? Kalau demikian, di mana rahmat kasih sayangnya? Ataukah bencana itu di luar kehendak-Nya? Kalau begitu, adakah yang terjadi di luar kehendaknya?

Kamis, 16 Oktober 2014

Ihwal Iklan

Anda tentu pernah melihat kucing yang sedang marah. Ia bagaikan meniup dirinya sehingga tubuhnya terlihat lebih besar. Hasil tiupan itu adalah tipuan belaka, namun boleh jadi itu dapat ditolerir karena ia sedang menghadapi musuh atau mempertahankan eksistensinya.

Sabtu, 11 Oktober 2014

Menguji Kebenaran Sebuah Berita

Informasi merupakan kebutuhan manusia, bukan saja pada abad modern ini, tetapi sejak manusia tercipta. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh adanya naluri ingin tahu yang menghiasi makhluk manusia.

Adam a.s. terperdaya oleh rayuan Iblis melalui naluri ingin tahunya: Hai Adam, maukah Aku tunjukkan pohon kekekalan dan kekuasaan abadi? (QS 20: 120).

Selasa, 23 September 2014

Fungsi Pakaian

Alhamdulillah, berkat kerja keras kita, kita telah mampu memproduksi bahkan mengekspor sandang. Menurut Al-Quran, moyang kita, Adam a.s., ketika masih berada di surga diperingatkan oleh Tuhan: Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sampai ia mengeluarkanmu berdua dari surga, sehingga menyebabkan engkau bersusah payah (dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan) (QS 20:117).

Download Buku Catatan Komunitas Kenduri Cinta

Ebook ini berisi Kumpulan catatan Komunitas Kenduri Cinta. Di dalamnya banyak tulisan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) dan orang-orang yang aktif berperan dalam Komunitas Kenduri Cinta dan Jamaah Maiyah Nusantara (Mocopat Syafaat, Padhangmbulan, Gambang Syafaat, Bangbang Wetan, dll).

Download Buku Buya Hamka: Di Bawah Lindungan Ka'bah

Sekilas Cerita

MEKKAH PADA TAHUN 1927

Harga getah di Jambi, di seluruh tanahair sedang naik, negeri Mekah baharu sahaja pindah dari tangan Shariff Hussin ke tangan Ibn Sa’ud, Raja Hijaz dan Najad dan daerah takluknya yang kemudian ditukarkan namanya menjadi kerajaan “Arabiah Sa’udiah”. Setahun sebelum itu telah naik haji dua orang yang kenamaan dari negeri kita. Keamanan negeri Hijaz, telah tersiar. Kerana itu banyak orang yang berniat menyempurnakan Islam yang kelima itu. Tiap-tiap kapal haji yang berangkat menuju Jeddah penuh sesak memebawa jemaah haji.

Sabtu, 13 September 2014

Hakikat Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya mempunyai jangkauan makna yang sangat luas serta, dalam rangka mencapai kesempurnaannya, memerlukan waktu dan tenaga yang tidak kecil. Dalam khazanah keagamaan dikenal ungkapan mina l-mahd ila l-lahd (dari buaian hingga liang lahad atau pendidikan seumur hidup), sebagaimana dikenal pula pernyataan ilmu kepada peserta didik: "Berilah aku seluruh yang engkau miliki, maka akan kuberikan kepadamu sedikit yang aku punyai."

Senin, 08 September 2014

M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam

Rasa ingin tahu anak-anak yang luar biasa seringkali menghasilkan berbagai pertanyaan yang tidak terduga bagi orang dewasa. Pertanyaan yang mungkin sederhana, namun tidak sesederhana itu untuk menjawabnya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...