Selasa, 23 September 2014

Fungsi Pakaian

Alhamdulillah, berkat kerja keras kita, kita telah mampu memproduksi bahkan mengekspor sandang. Menurut Al-Quran, moyang kita, Adam a.s., ketika masih berada di surga diperingatkan oleh Tuhan: Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sampai ia mengeluarkanmu berdua dari surga, sehingga menyebabkan engkau bersusah payah (dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan) (QS 20:117).

Download Buku Catatan Komunitas Kenduri Cinta

Ebook ini berisi Kumpulan catatan Komunitas Kenduri Cinta. Di dalamnya banyak tulisan Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) dan orang-orang yang aktif berperan dalam Komunitas Kenduri Cinta dan Jamaah Maiyah Nusantara (Mocopat Syafaat, Padhangmbulan, Gambang Syafaat, Bangbang Wetan, dll).

Download Buku Buya Hamka: Di Bawah Lindungan Ka'bah

Sekilas Cerita

MEKKAH PADA TAHUN 1927

Harga getah di Jambi, di seluruh tanahair sedang naik, negeri Mekah baharu sahaja pindah dari tangan Shariff Hussin ke tangan Ibn Sa’ud, Raja Hijaz dan Najad dan daerah takluknya yang kemudian ditukarkan namanya menjadi kerajaan “Arabiah Sa’udiah”. Setahun sebelum itu telah naik haji dua orang yang kenamaan dari negeri kita. Keamanan negeri Hijaz, telah tersiar. Kerana itu banyak orang yang berniat menyempurnakan Islam yang kelima itu. Tiap-tiap kapal haji yang berangkat menuju Jeddah penuh sesak memebawa jemaah haji.

Sabtu, 13 September 2014

Hakikat Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya mempunyai jangkauan makna yang sangat luas serta, dalam rangka mencapai kesempurnaannya, memerlukan waktu dan tenaga yang tidak kecil. Dalam khazanah keagamaan dikenal ungkapan mina l-mahd ila l-lahd (dari buaian hingga liang lahad atau pendidikan seumur hidup), sebagaimana dikenal pula pernyataan ilmu kepada peserta didik: "Berilah aku seluruh yang engkau miliki, maka akan kuberikan kepadamu sedikit yang aku punyai."

Senin, 08 September 2014

M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam

Rasa ingin tahu anak-anak yang luar biasa seringkali menghasilkan berbagai pertanyaan yang tidak terduga bagi orang dewasa. Pertanyaan yang mungkin sederhana, namun tidak sesederhana itu untuk menjawabnya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...