Minggu, 23 Januari 2011

Unduh Buku Islamisasi Kerajaan Gowa

Islamisasi Kerajaan Gowa
Karya: Ahmad Sewang
Cetakan II, April 2005
Penerbit Yayasan Obor Indonesia
Ebook (djvu) by Lacarepa-BUGIS

Sinopsis Buku


Buku ini berasal dari hasil penelitian disertasi penulis pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Buku ini menambah khazanah pengetahuan kita, terutama berkenaan dengan sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Buku ini menunjukkan kejelasan dan mengantarkan kita keluar dari kelabu sejarah yang senantiasa diperdebatkan selama ini.

Sejarah masuknya Islam dan Islamisasi di Sulawesi Selatan merupakan hal yang paling fundamental dalam kajian tentang kehadiran Islam, yang kini dianut mayoritas masyarakat.

Kejelasan uraian dalam buku ini merupakan hasil ketekunan penulis melalui lembar-lembar lontara’ (manuskrip) dan keterangan literatur berbahasa Belanda dengan teknik kritik naskah dan perbandingan pendapat para penulis. Analisis hasil wawancara dan informan terpilih turut memberi bobot pada tulisan ini. Hampir dapat dikatakan bahwa dalam karya sebelumnya masih tersebar pernyataan tentang hari dan tahun masuknya Islam di Sulawesi Selatan.

Tautan Unduh :
Bagi yang belum memiliki Software file ebook DJVU silakan unduh di sini.

..........TERKAIT..........

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...